689688086  academiaaranesalenguaoccitana@gmail.com

PRESENTACION DETH TRABALH DE JUSÈP MARIA RIBA SUS ES COLEOPTERA

Targeton Bioecologia Page 0001(1)

Presentacion deth trabalh de Jusèp Maria Riba,

Bioecologia des SCOLYTINAE (COLEOPTERA ) que nidifiquen enes auets dera Val d’Aran-1994.